Σύντομο βιογραφικό
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά
Τρέχουσα θέση εργασίας: Καθηγητής πληροφορικής στο 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής, 1994-
Παλαιότερη εργασιακή εμπειρία: Προγραμματιστής - Αναλυτής στην εταιρία Singular, 1993-1994.
Διδασκαλία Πληροφορικής: Ως εξωτερικός συνεργάτης στο τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης στο ΤΕΙ Αθηνών, και σε πολλά ΙΕΚ, ΚΕΚ κλπ.
Επιμορφωτής εκπαιδευτικών στην Πληροφορική στο ΚΣΕ 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής την περίοδο 2003-2008.

Σπουδές
1990-1991, Msc in Information Technology, University of Glasgow.
1985-1990, Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθήνας

Επιμορφωτικά Σεμινάρια
 • "Learning in Future of Technology", Setubal Πορτογαλίας 12-18/5/1997. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος COMENIUS, Δράση 3.
 • "Becoming a Teacher Trainer / Skills of Academic Management", Hastings, Μ. Βρετανίας 15-30/8/1998. Στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Κινητικότητας του ΥΠΕΠΘ.
 • Επιμόρφωση Β’ επιπέδου στις ΤΠΕ (2014) και πιστοποίηση με εξετάσεις (2015).

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
 • Εκπρόσωπος του σχολείου σε πολυεταιρική σχολική σύμπραξη την περίοδο 1998 - 2002 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος COMENIUS, Δράση 1.
 • Υπεύθυνος του προγράμματος "Αγωγής Υγείας" του ΕΙΝ στο σχολείο την περίοδο 1998-99.
 • Υπεύθυνος προγράμματος "Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" στο σχολείο την περίοδο 2002-2003.
 • Εκπρόσωπος σχολείου στα Ευρωπαϊκά προγράμματα “MyEurope” και “Spring Day in Europe” για πολλές χρονιές.
 • Οργάνωση προγραμμάτων συνεργασίας σχολείων “e-twinning” στο σχολείο την περίοδο 2013-2017.
 • Εκπρόσωπος σχολείου στο Ευρωπαϊκό προγράμματα “Comenius-Regio”, με πολλαπλές εργασίες για τον σχολικό εκφοβισμό την περίοδο 2013-2016.

Συνεντεύξεις
Η συνέντευξη που έδωσε ο Παναγιώτης Γεωργάλας στον Serkan Karatas για το Kliknete τον Ιούνιο του 2011.

Βραβεία & Διακρίσεις
 • Βραβείο Πρωτοποριακής Δράσης - Καλύτερης Πρακτικής, για την πρωτοποριακή δράση "Χτίζοντας Γέφυρες δικαιοσύνης, ειρήνης και συνεργασίας: αντίδοτο στον Σχολικό Εκφοβισμό", στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COMENIUS-REGIO της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β' Αθήνας, Ιούνιος 2015.
 • Εθνική και Ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας για το έργο eTwinning «European language ties us, ELT-U», 2015
 • Εθνική και Ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας για το έργο eTwinning «Young eTwinners' zone», 2016

Συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ
Έργο: ΨΣ-Δ6 Προδιαγραφές ανάπτυξης υποδειγματικών διδασκαλιών μέσω συμμετοχικού ιστού. Πλαίσιο περιγραφής εκπαιδευτικών σεναρίων.
Τίτλος σχεδίου: Χρήση εργαλείων του WEB 2.0 στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας για τη βελτίωση και την εξάσκηση της προφοράς και την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων.
Συγγραφείς: Παναγιώτης Γεωργάλας, Αδάμος Αναστασίου, Δέσποινα Ανδρούτσου.
Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Πάτρας / ΙΤΥΕ "Διόφαντος". Το έργο υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 2012-2013.

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
 • Αναστασίου Α., Ανδρούτσου Δ., Γεωργάλας Π. (2015), “Η δυνατότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική διδασκαλία θεμάτων της αγγλικής γραμματικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση”, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Τόμ. 11, Αρ. 1 (2015)
 • Anastasiou A., Androutsou D., Georgalas P. (2014), E-debate: Using Web 2.0 tools through an open eClass environment to develop a virtual debate in English for elementary school pupils, ICT & Innovations in Education Journal, August 2014, Volume 2, Issue 3
 • Georgalas, P. (2012), E-LEARNING TURKISH LANGUAGE AND GRAMMAR: Analyzing Learners’ Behavior, Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE January 2012 ISSN 1302-6488 Volume: 13 Number: 1 Article 4
Εισηγήσεις σε συνέδρια
 • Π. Γεωργάλας, "Χορεύοντας με το ρομπότ", 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, Χαλκίδα 5-7 Μαΐου 2017.
 • Α. Αναστασίου, Δ.Ανδρούτσου, Π. Γεωργάλας, "Βιωματικό 'Movie Making' Ταξίδι στην Αρχαία Αίγυπτο", 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Υπό την αιγίδα της ΔΕΠΠΣ, Θεσσαλονίκη 2017.
 • Π. Γεωργάλας, Δ. Βασιλάκου, "Young eTwinners' zone. Teaching each other learning together", 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning, Πάτρα 25-27/11/2016.
 • Αναστασίου Α., Δ. Ανδρούτσου Δ., Γεωργάλας Π., Καξίρα Π., "Minion. Βιωματική μάθηση στην αγγλική γλώσσα μέσω του Web 2.0 Minion", Η Εκπαίδευση στην Εποχή των ΤΠΕ και της Καινοτομίας, Αθήνα 5-6/11/2016.
 • Π. Γεωργάλας, "Μαθαίνοντας Ελληνικά μέσω Ίντερνετ", 21ο Διεθνές συνέδριο "Εκπαίδευση, ετερότητα και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα", Πάτρα 8-10 Ιουλίου 2016.
 • Π. Γεωργάλας, "Διδασκαλία της δομής επιλογής με χρήση του λογισμικού App Inventor 2", 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, Ναύπλιο 15-17 Απριλίου 2016.
 • Α. Αναστασίου, Π. Γεωργάλας, Δ.Ανδρούτσου, "Καιρός για συνεργατική μάθηση μέσω του Web 2.0 και του Movie Maker", 4o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 8-10 Απριλίου 2016.
 • Π. Γεωργάλας, Δ. Βασιλάκου, "Η Ευρωπαϊκή γλώσσα μας ενώνει – European Language Ties Us - ELTU", 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning, Πάτρα 13-15/11/2015.
 • Α. Αναστασίου, Π. Γεωργάλας, Δ.Ανδρούτσου, Θ. Τερζίδου, "Γνωριμία με τις ευρωπαϊκές χώρες στα Αγγλικά μέσω των εργαλείων του Web 2.0", 4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2015.
 • Π. Γεωργάλας, «eTwinning: Εργαλείο επικοινωνίας, συνεργασίας, γνώσης, διάδοσης καλών πρακτικών-στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης του Σχολικού και Διαδικτυακού εκφοβισμού», Τριήμερο Συνέδριο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius Regio 2013-2015 με θέμα «Εκφοβισμός των Εφήβων: Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης στο σχολικό περιβάλλον Ελλάδας και Κύπρου», Αθήνα 8-10 Μαΐου 2015.
 • Α. Αναστασίου, Π. Γεωργάλας, Δ.Ανδρούτσου, "Μαθαίνοντας τους διψήφιους αριθμούς στα Αγγλικά με τη χρήση του Google Earth και του Web 2.0", 2ο Επιστημονικό συνέδριο Πανελλήνιας Ενωσης Σχολικών Συμβούλων, Θεσσαλονίκη 2015.
 • Α. Αναστασίου, Κ. Κόμπος, Π. Γεωργάλας, Δ.Ανδρούτσου, "Δημιουργία και Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Βοηθήματος Λεξιλογίου (E-Companion) για την Εξάσκηση της Αγγλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση", 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πειραματικών σχολείων, Αθήνα 2014.
 • Π. Γεωργάλας, Α. Αναστασίου, Δ. Ανδρούτσου, Χ. Ζαχαριάδου, " Ηλεκτρονική εξάσκηση (e-practice) του απλού αορίστου (Simple Past Tense) και της παθητικής μετοχής (Past Participle) των ανωμάλων ρημάτων (Irregular Verbs) στην αγγλική γλώσσα", Συνέδριο "Νέος Παιδαγωγός", Ευγενίδειο Ίδρυμα Αθήνα 2014.
 • Α. Αναστασίου, Π. Γεωργάλας, Δ. Ανδρούτσου, "Η περιπλάνηση του Μπομπ Σφουγγαράκη και του Πάτρικ στον κόσμο του Web 2.0", 6ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2014.
 • Α. Αναστασίου, Π. Γεωργάλας, Δ. Ανδρούτσου, "Εξάσκηση της Προφοράς στην Αγγλική Γλώσσα με Χρήση Εργαλείων του WEB 2.0 (E-Pronunciation)", 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία" Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013
 • Α. Αναστασίου, Δ. Ανδρούτσου, Π. Γεωργάλας, "Συνδυασμένη χρήση του Microsoft PowerPoint και εργαλείων του Web 2.0 στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας για την εξάσκηση του γραπτού λόγου", 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πειραματικών σχολείων, Θεσσαλονίκη 2013.
 • Π. Γεωργάλας, Δ. Ανδρούτσου, Α. Αναστασίου, "Ηλεκτρονική ορθογραφία (e-Dictation) στην Αγγλική γλώσσα", 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Π. - Δ.Τ.Π.Ε, Αθήνα 2012.
 • Δ. Ανδρούτσου, Α. Αναστασίου, Π. Γεωργάλας, "What’s the Weather Like? Μία Συνδυαστική Προσέγγιση για τη Διδασκαλία της Ακουστικής Εξάσκησης (Listening) και του Λεξιλογίου (Vocabulary) στην Αγγλική Γλώσσα", 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος 2011.
 • Π. Γεωργάλας, Δ. Ανδρούτσου, Α. Αναστασίου, "Τα Πρώτα Βήματα στην Αγγλική Γλώσσα για τους Μαθητές της Γ΄ Δημοτικού με τη Χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)", 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία", Πάτρα 2011
 • Δ. Ανδρούτσου, Α. Αναστασίου, Π. Γεωργάλας, "Η χρήση του Web 2.0 για την επίτευξη της ηλεκτρονικής διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας μέσω της δημιουργίας ασκήσεων οπτικοακουστικής εξάσκησης - listening", 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Π. - Δ.Τ.Π.Ε, Πειραιάς 2010.
 • Α. Αναστασίου, Δ. Ανδρούτσου, Π. Γεωργάλας, "Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο", 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Κόρινθος 2010.
 • Π. Γεωργάλας, Α. Αναστασίου, Δ. Ανδρούτσου, "Μία οπτικοακουστική προσέγγιση σε θέματα Αγγλικής γραμματικής με χρήση εργαλείων WEB 2.0", 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας, Νάουσα 2010.
 • Α. Αναστασίου, Δ. Ανδρούτσου, Π. Γεωργάλας, "Η συνεργασία εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας και της Πληροφορικής για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μοντέλου ηλεκτρονικής διδασκαλίας της Αγγλικής γραμματικής(e-Grammar)", 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Π. - Δ.Τ.Π.Ε, Πειραιάς 2009.
 • Α. Αναστασίου, Δ. Ανδρούτσου, Π. Γεωργάλας, "Ηλεκτρονική διδασκαλία της ώρας και της ημερομηνίας στην Αγγλική γλώσσα", 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Τ.Π.Ε, Σύρος 2009.
 • Παναγιώτης Γεωργάλας, "e-Learning Turkish Grammar", Γλώσσες και διαπολιτισμικός διάλογος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 2008.
 • Παναγιώτης Γεωργάλας, "Ηλεκτρονική διδασκαλία Τουρκικής Γραμματικής», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Π. - Δ.Τ.Π.Ε, Πειραιάς 2008.